a. Ruou – con – lon – cua – nga – hang – hot – tu – phuong – xa

Post a Comment:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *