Có nên sử dụng nước tẩy xi măng trên nên kính.

Post a Comment:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *