Báo cáo tài chính chậm – doanh nghiệp sẽ bị xử phạt

Hoạt động kinh doanh của các công ty được quản lý, giám sát bởi cơ quan chức năng, nhằm đánh giá chính xác về tình hình kinh tế doanh nghiệp, tránh các hiện tượng trốn thuế. Báo cáo thuế được thực hiện định kỳ, yêu cầu doanh nghiệp cần thực hiện nhanh chóng, chính xác, đúng thời hạn. 

Hoạt động báo cáo tài chính chậm sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, yêu cầu doanh nghiệp cần tuân thủ. Ứng dụng phần mềm kế toán thuế là giải pháp cho các doanh nghiệp hiện nay để tránh bị xử phạt. Nhận định dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp có giải pháp báo cáo và kế toán thuế hiệu quả, nhanh chóng để không bị xử phạt.

Quy định về báo cáo tài chính, kế toán thuế chậm

Doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo tài chính thuế để nộp cho cơ quan chức năng – quản lý thuế tại địa phương. Đây là yêu cầu cần thiết để nhà nước giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Pháp luật có quy định rõ ràng về các loại hình báo cáo tài chính, thời gian và mức phạt nếu thực hiện báo cáo chậm.

Theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC, doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê hay cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa bàn.

Các doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo tài chính định kỳ theo tần suất 1 năm 1 lần. Thời gian quy định nộp báo cáo chậm nhất vào ngày 30.1 của năm tiếp theo. Các hình thức xử phạt khi nộp báo cáo tài chính sai quy định và chậm trễ thời gian:

  • Phạt từ 5-10 triệu đồng: trường hợp công ty nộp báo cáo tài chính chậm dưới 3 tháng và yêu cầu công khai lý do nộp báo cáo tài chính chậm.
  • Phạt từ 10-20 triệu đồng: trường hợp nộp báo cáo tài chính chậm từ 3 tháng trở lên, báo cáo không đầy đủ theo quy định, trường hợp không đính kèm quyển toán khi có yêu cầu kiểm toán.

Giải pháp báo cáo tài chính nhanh chóng, hiệu quả cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của nhà nước về báo cáo tài chính định kỳ. Tùy theo từng mô hình, quy mô doanh nghiệp, loại hình sản xuất để có lựa chọn báo cáo tài chính phù hợp. Tuyệt đối tuân thủ đúng thời gian quy định về nộp báo cáo tài chính.

Sử dụng phần mềm kế toán là giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tài chính chuẩn và nhanh chóng. Ứng dụng được thiết kế đầy đủ các tính năng, nhiệm vụ của nhân viên kế toán thuế cần thực hiện. Công thức được lập trình sẵn, cập nhật liên tục đảm bảo độ chính xác của các thông số.

Nhân viên kế toán chỉ cần nhập liệu và sử dụng phần mềm kế toán để xử lý báo cáo, chứng từ GTGT để thống kê, tổng hợp. Giải pháp tiết kiệm thời gian, xử lý số liệu nhanh chóng. Đồng thời các vấn đề sai số sẽ được xử lý đúng, tránh sai phạm bị xử phạt.

Nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, với những quy định rõ ràng. Hoạt động báo cáo tài chính định kỳ là một phần của bước kiểm soát, đánh giá khả năng làm việc của công ty. Các đơn vị/ doanh nghiệp báo cáo thuế chậm sẽ bị xử phạt hành trí hay hình sự, tùy mức độ.

Sử dụng phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/ sẽ hữu ích cho doanh nghiệp trong thống kê, tính toán các số liệu, nhanh chóng, hiệu quả.

Post a Comment:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *